Beschikking van de Commissie van 17 april 1975 houdende vaststelling van de minimumverkoopprijzen van rundvlees zonder been, uit de voorraad van het Ierse interventiebureau, waarvoor volgens Verordening (EEG) nr. 79/75 een inschrijving ten verkoop is gehouden