Mening van de Commissie over de door het Europees Parlement voorgestelde amendementen op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad over het voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 94/58/EG inzake het minimumopleidingsniveau van zeevarenden