Beschikking van de Commissie van 11/01/2016 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. COMP/M.7870 - FONDO STRATEGICO ITALIANO / ENI / SAIPEM) op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)