Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2/71 van de Raad van 2 januari 1971 houdende toepassing van het besluit van 21 april 1970 betreffende de vervanging van de financiële bijdragen van de Lid-Staten door eigen middelen van de Gemeenschappen