Zaak T-152/16: Beroep ingesteld op 11 april 2016 — Megasol Energie/Commissie