ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE INZAKE EEN VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN DE RAAD TOT VASTSTELLING VAN EEN PROGRAMMA VOOR TECHNISCH ONDERZOEK OP HET GEBIED VAN DE KLEIMATERIALEN EN DE TECHNISCHE KERAMIEK