Verordening (EEG) nr. 2609/79 van de Commissie van 26 november 1979 tot vaststelling van de invoerheffingen voor levende runderen en ander dan bevroren rundvlees