Věc C-398/05: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 28. února 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Düsseldorf – Německo) – AGST Draht- und Biegetechnik GmbH v. Hauptzollamt Aachen (Společná obchodní politika — Vyrovnávací clo — Ochrana před subvenčními praktikami — Nařízení (ES) č. 1599/1999 — Dráty z nerezavějící oceli — Újma pro výrobní odvětví Společenství — Příčinná souvislost)