TITJUR Conclusie van advocaat-generaal Reischl van 5 juli 1978. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Italiaanse Republiek. # Niet-uitvoering van de harmonisatierichtlijnen voor landbouwtrekkers. # Zaak 69/77. Commissie/Italië