Verordening (EEG) nr. 2560/71 van de Commissie van 30 november 1971 houdende vaststelling van het bedrag van de steun in de sector oliehoudende zaden