Cauza T-761/14: Hotărârea Tribunalului din 23 februarie 2016 – Consolidated Artists/OAPI – Body Cosmetics International (MANGO) [„Marcă comunitară — Procedură de nulitate — Marca comunitară figurativă MANGO — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv dobândit prin utilizare — Articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009”]