Beschikking van de Commissie van 2 maart 1979 met betrekking tot de vaststelling van de minimumverkoopprijs van de boter voor de tweeënnegentigste bijzondere verkoop bij inschrijving die wordt gehouden in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 232/75 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving