Voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde wijzen met benaming van oorsprong, van post ex 22.05 C van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Marokko (1977/1978)