Haalbaarheid van het invoeren van stabiliteitsobligaties Resolutie van het Europees Parlement van 15 februari 2012 over de haalbaarheid van de invoering van stabiliteitsobligaties (2011/2959(RSP))