Verordening (EEG) nr. 1829/79 van de Commissie van 3 augustus 1979 houdende wijziging van de bijlagen van Verordening (EEG) nr. 3059/78 van de Raad betreffende de gemeenschappelijke regeling van toepassing op de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit derde landen