Besluit van de Raad van 23 september 1974 houdende sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Sri Lanka betreffende de levering van meel van zachte tarwe als voedselhulp