Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van het besluit van de Raad van 27 juni 1974 betreffende de bijstand van het Europees Sociaal Fonds ten behoeve van gehandicapten 74/328/EEG)