Verordening (EEG) nr. 2585/78 van de Commissie van 3 november 1978 houdende vaststelling van de wereldmarktprijs voor kool- en raapzaad