/* */

Verordening (EEG) nr. 2507/78 van de Commissie van 26 oktober 1978 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge