MEDEDELING VAN DE COMMISSIE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4, LID 1, ONDER a), VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2408/92 VAN DE RAAD Wijziging door Ierland van de openbare dienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten tussen Dublin en Galway