Conclusie van advocaat-generaal Capotorti van 1 december 1976. # Industriemetall Luma GmbH tegen Hauptzollamt Duisburg. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Finanzgericht Düsseldorf - Duitsland. # Zaak 38-76. Industriemetall LUMA TITJUR