Verordening (EEG) nr. 1233/77 van de Commissie van 9 juni 1977 houdende vaststelling van de minimumheffingen bij invoer in de sector olijfolie