Verordening (EEG) nr. 237/73 van de Raad van 31 januari 1973 tot vaststelling van de algemene bepalingen van het stelsel van compenserende bedragen in de sector eieren