Zaak T-440/15: Beschikking van het Gerecht van 22 juni 2016 — European Dynamics Luxembourg e.a./EMA („Beroep tot nietigverklaring — Overheidsopdrachten voor diensten — Online verwerking van transacties — Externe dienstverlening op het gebied van softwareapplicaties — Meervoudige raamovereenkomst volgens het cascadesysteem EMA/2012/l0/ICT — Tot verzoeksters gericht verzoek om dienstverlening — Toevoeging van nieuwe criteria — Beroep zonder voorwerp geraakt — Afdoening zonder beslissing”)