Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2012 af 5. august 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/161 om fastsættelse af en de minimis-undtagelse til landingsforpligtelsen for visse små pelagiske arter i Middelhavet for så vidt angår dens anvendelsesperiode