Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 48, 20 februari 1985