Meddelande till registrerade som omfattas av de restriktiva åtgärderna enligt rådets förordning (EU) nr 208/2014, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2016/311 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina