Obavijest ispitanicima na koje se odnose mjere ograničavanja predviđene u Uredbi Vijeća (EU) br. 208/2014, kako se provodi Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2016/311, o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini