Beschikking van de Commissie van 1 december 1975 betreffende de goedkeuring van de door de Franse Republiek voor het dienstjaar 1973 overgelegde rekeningen voor voedselhulp in de vorm van granen