T-437/20. sz. ügy: A Törvényszék 2021. február 25-i végzése – Ultrasun kontra EUIPO (ULTRASUN) („Hatályon kívül helyezés iránti kereset – Európai uniós védjegy – Az ULTRASUN európai uniós szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja – Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)