Zaak 84/77: Verzoek om een prejudiciële beslissing, gedaan bij arrest van het Hof van Cassatie van Frankrijk van 3 juni 1977 in de zaak Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loire te Chartres tegen A. Recq