Forbindelser med tredjelande: Akkreditiver (Malta, Kenya, Japan, Bangladesh)