Verordening (EEG) nr. 2399/70 van de Commissie van 27 november 1970 houdende vaststelling van de invoerheffingen in de sector melk en zuivelprodukten