Besluit van de Raad van 17 februari 1975 inzake de communautaire financiering van bepaalde uitgaven voor in het kader van het programma 1974/1975 aan Somalië te verstrekken voedselhulp