Verordening (EEG) nr. 2573/73 van de Commissie van 21 september 1973 houdende aanpassing van de restituties bij uitvoer van olijfolie