Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Konkrēti pasākumi virzībā uz ES pilsētvides attīstības programmas īstenošanu”