Verordening (EEG) nr. 1834/78 van de Commissie van 27 juli 1978 houdende wederinvoering van de heffing van douanerechten ten aanzien van derde landen voor bepaalde produkten van oorsprong uit Malta