Verordening (EEG) nr. 1678/79 van de Commissie van 31 juli 1979 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker