Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5643 – Arcelormittal/Miglani/JV) Tekst mający znaczenie dla EOG