SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0707/02 af Brigitte Wenzel-Perillo (PPE-DE) til Kommissionen. Hvidbogen Nye styreformer i EU — inddragelse af regionerne.