Mededeling varj de Commissie betreffende de verwachte invoer van ruwe aardolie (Verordening (EEG) nr. 1055/72 van de Raad van 18 mei 1972 inzake mededeling aan de Commissie van de invoer van koolwaterstoffen