Beschikking vrijstellingen tariefbesluit van 1960, Staatscourant nummer 122 van 07/04/1973