Verordening (EEG) nr. 569/77 van de Commissie van 18 maart 1977 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 232/75 betreffende de verkoop tegen verlaagde prijs van boter bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk en consumptie-ijs