Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 3 maart 2016.