Uitvoeringsverordening (EU) 2020/386 van de Commissie van 9 maart 2020 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG wat betreft de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen in de Unie mogen worden binnengebracht, en tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 wat betreft de lijst van derde landen en gebieden, of delen daarvan, waaruit vers vlees in de Europese Unie mag worden binnengebracht (Voor de EER relevante tekst)