Verordening (EEG) nr. 241/71 van de Commissie van 3 februari 1971 houdende vaststelling van het basisbedrag van de heffing bij invoer voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector