Zaak 126/73: Verzoek om een prejudiciële beslissing, gedaan bij beschikking van het Finanzgericht Hamburg van 16 maart 1973 in de zaak Firma Friedhelm Busch tegen Flauptzollamt Fïamburg-Ericus