Beschikking van de Commissie van 18 juni 1979 met betrekking tot de vaststelling van het maximumbedrag voor de bijzondere steun voor magere-melkpoeder voor de tweeëntwintigste bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van Verordening (EEG) nr. 1844/77