Verordening (EEG) nr. 2788/79 van de Raad van 10 december 1979 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire preferentiële tariefplafonds voor bepaalde produkten van oorsprong uit ontwikkelingslanden