Euroopa Parlamendi resolutsioon (EL) 2019/1447, 26. märts 2019, tähelepanekutega, mis on Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa